Zespół

Wojciech Barański

Radca prawny Wojciech Barański specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym, upadłościowym oraz prawie bankowym. Reprezentuje Klientów w sporach cywilnych przed sądami wszystkich instancji, w tym w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych oraz w postępowaniach grupowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej banków. W kancelarii prowadzi m.in. liczne transakcje dotyczące udzielania kredytów konsorcjalnych, syndykacji kredytów oraz emisji obligacji.

Zajmuje się także szczególnie skomplikowanymi postępowaniami w zakresie egzekucji należności, jak również reprezentuje Klientów kancelarii w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

W latach 2000 - 2005 był radcą prawnym w Departamencie Prawnym Centrali BGŻ S.A. Jednocześnie w latach 2004 - 2007 pełnił funkcję Prezesa, a następnie Likwidatora w jednym z funduszy kapitałowych.

Prowadził cykl szkoleń dla pracowników banków komercyjnych na temat zabezpieczeń kredytów, a także szkolenia z prawa dewizowego dla banków, Ministerstwa Finansów i innych organów administracji publicznej.

W swej karierze Wojciech Barański był również ekspertem prawnym Komisji Sejmowej, a także członkiem rad nadzorczych.

Autor publikacji z zakresu prawa bankowego oraz upadłościowego.

Radca prawny od 1999 roku.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Języki obce: język angielski oraz język niemiecki.

Wojciech  Barański

Specjalizacje

upadłość i restrukturyzacja
bankowość

Kontakt

tel.: +48 22 339 54 00
e-mail: wbaranski@dms.net.pl