Zespół

C. David DeBenedetti

Adwokat Stanu Nowy Jork, C. David DeBenedetti specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funduszami inwestycyjnymi i funduszami hedgingowymi, transakcjami typu venture capital oraz w fuzjach i przejęciach. Ponadto zajmuje się planowaniem i realizacją inwestycji, przede wszystkim ich elementów zagranicznych i transgranicznych.

Od wielu lat doradza funduszom hedgingowym inwestującym w przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji oraz pomaga im w rozwiązywaniu własnych problemów, dzięki czemu posiada rozległe doświadczenie w budowie złożonych strategii, także w zakresie sporów sądowych i transakcji.

Od października 2008 roku David DeBenedetti jest wykładowcą w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych. Jako wykładowca bierze także udział w programie LLM organizowanym przez Uniwersytet w Bostonie oraz Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.

Członek Panelu Doradców w programie LLM w zakresie Międzynarodowej Praktyki Biznesowej w Centrum Międzynarodowych Studiów Prawnych w Salzburgu.

Od 2001 roku jest adwokatem stanu Nowy York, wpisany na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od 2010 roku Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W latach 1997 – 2004 współpracował z warszawskim i nowojorskim biurem międzynarodowej kancelarii prawniczej.

David DeBenedetti od lat występuje w charakterze mówcy na wielu międzynarodowych spotkaniach i konferencjach, przede wszystkim w Nowym Jorku i Japonii.

Od 2015 roku David DeBenedetti jest członkiem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii. Doradza japońskim klientom w zakresie ich inwestycji i wszelkich innych aspektów działalności w Polsce.

Od roku 2005 jest członkiem American Bar Association oraz New York State Bar Association.

Ukończył Uniwersytet w Toledo (dyplom z wyróżnieniem w 1991 roku) oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Georgetown (tytuł J.D. w 1996 roku).

Języki obce: język angielski (ojczysty) oraz język polski.

C. David  DeBenedetti

Specjalizacje

private equity
fuzje i przejęcia
inwestycje zagraniczne

Kontakt

tel.: +48 22 339 54 00
e-mail: ddebenedetti@dms.net.pl