Zespół

Bartosz Bagieński

Radca prawny Bartosz Bagieński od wielu lat specjalizuje się w transakcjach M&A, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów ubezpieczeniowych. Posiada szerokie doświadczenie w postępowaniach cywilnych, upadłościowych oraz gospodarczych, jak również w zagadnieniach prawnych związanych z obsługą inwestycji kapitałowych, finansowaniem inwestycji oraz doradztwem na rzecz zakładów ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych. Jest specjalistą w zakresie prowadzenia badań prawnych spółek, jak również wielowątkowych i skomplikowanych transakcji kapitałowych z zabezpieczeniem na papierach wartościowych i innych aktywach.

Uczestniczył w szeregu transakcji share deal i asset deal. Zajmuje się również bieżącym doradztwem i obsługą przedsiębiorców, w tym zwłaszcza w zakresie prawa spółek i umów gospodarczych oraz sporami sądowymi.

W roku 2014 ukończył Associate Leadership Program dla młodych liderów Globalaw, a od roku 2017 jest członkiem Globalaw Membership Committee.

Od 2011 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W czasie studiów pracował w Departamencie Prawnym banku RABOBANK oraz współpracował z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii prawnej.

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Języki obce: język angielski.

Bartosz Bagieński

Specjalizacje

prawo cywilne
upadłość i restrukturyzacja

Kontakt

tel.: +48 22 339 54 00
e-mail: bbagienski@dms.net.pl