Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz warunki korzystania z serwisu

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawniczna Sp.K.

Użytkownik wywołujący domenę http://www.dms.net.pl/ lub jej pochodne wyraża zgodę na następujące zasady i warunki:

  1. Wyłączne prawo do ww. serwisu internetowego ma DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp.K. Zawartość tekstowa, wszystkie znaki graficzne oraz fotografie wchodzące w skład tego serwisu są znakami handlowymi i / lub własnością DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp.K. Wykorzystanie tych tekstów, znaków, fotografii lub ich modyfikacja wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp.K.
  2. DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp.K. nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczony jest serwis internetowy Kancelarii. DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp.K. dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w ww. serwisie były zawsze dostępne i czytelne.
  3. DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp.K. zastrzega sobie prawo do zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych w ww. serwisie internetowym.
  4. Ww. serwis daje dostęp do innych serwisów internetowych, które pozostają poza kontrolą DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp.K. DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp.K. nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treść innych serwisów.
  5. Serwis internetowy DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp.K. daje dostęp do informacji prawnych, z zastrzeżeniem, ze żadna z części zawartości tekstowej nie zastępuje porady prawnej w określonych okolicznościach.
  6. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu.
  7. W przypadku kontaktowania się z Kancelarią z wykorzystaniem niniejszego serwisu, prosimy o nieprzekazywanie Kancelarii żadnych informacji poufnych w przedmiocie wszelkich dotyczących Państwa hipotetycznych lub rzeczywistych spraw prawnych. Przekazanie wspomnianych informacji wymaga uprzedniej zgody członka zespołu Kancelarii.