Kariera

Praktyki w kancelarii

Wyróżniających się studentów IV i V roku prawa, zainteresowanych odbyciem praktyki zawodowej w naszej Kancelarii prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego, w języku polskim i angielskim, w wersji elektronicznej na adres:

rekrutacja@dms.net.pl

Prosimy o oznaczenie tematu wiadomości słowem „Praktyka”

Masz wiedzę i jesteś ambitny - rozwijaj się z nami!