Informacje

Konferencje

23.10.2015
Krzysztof Malik panelistą podczas międzynarodowej konferencji Globalaw

Krzysztof Malik, kierujący praktyką prawa pracy w kancelarii, jako jeden z ekspertów wziął udział w panelu „Protecting Company Confidential Information and Trade Secrets” [Ochrona informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa]. Panel w swej tematyce koncentrował się na ogólnych różnicach pomiędzy amerykańskim a obcym prawem chroniącym informacje poufne i tajemnice przedsiębiorstwa oraz na zapewnieniu wskazówek praktycznych związanych z wychodzeniem naprzeciw tym i innym wyzwaniom.

Panel stanowił część międzynarodowej konferencji firm prawniczych zrzeszonych w ramach sieci Globalaw. Konferencja odbyła się w dniach 21-24 października 2015 w Charlotte, USA.