Informacje

Aktualności

01.02.2008
Miło nam poinformować, że 1 lutego 2008 roku do grona Partnerów naszej Kancelarii dołączył, związany z naszą Kancelarią, Wojciech Barański - radca prawny specjalizujący się w prawie finansowym, prawie bankowym oraz prawie upadłościowym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej banków.
Wojciech Barański jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Od roku 1995 był związany z BGŻ S.A. W 1997 roku odbył praktykę w Commerzbanku AG we Frankfurcie nad Menem. W latach 2000 – 2005 był radcą prawnym w Departamencie Prawnym Centrali BGŻ S.A. Jednocześnie w latach 2004 - 2007 pełnił funkcję Prezesa oraz Likwidatora w jednym z funduszy kapitałowych.
Prowadził m.in. liczne transakcje dotyczące udzielania kredytów konsorcjalnych, syndykacji kredytów oraz emisji obligacji. Przygotowywał na potrzeby banków wzory dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń kredytowych. Zajmuje się prowadzeniem szczególnie skomplikowanych postępowań w zakresie egzekucji należności, jak również reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach upadłościowych. 
Prowadził cykl szkoleń dla pracowników banków komercyjnych z zakresu zabezpieczeń kredytów oraz z zakresu prawa dewizowego dla banków, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej. 
Autor publikacji z zakresu prawa bankowego oraz upadłościowego.