Restrukturyzacja i upadłość

W rytmie zmian

Restrukturyzacja i upadłość

Nasi eksperci zapewniają pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, negocjacji i realizacji programów naprawczych oraz ugód sądowych i pozasądowych. 
Doradzamy wierzycielom instytucjonalnym oraz prywatnym w skomplikowanych sporach handlowych łączących się z restrukturyzacją należności.

W ramach restrukturyzacji zobowiązań negocjujemy w imieniu naszych Klientów zmianę warunków spłaty dotychczasowych zobowiązań, pozyskanie nowego finansowania, ustanowienie nowych zabezpieczeń lub sprzedaż części majątku celem spłaty wierzycieli.

Doradzamy też naszym Klientom na wszystkich etapach postępowania upadłościowego.
Nasi prawnicy zaangażowani są w transakcje oraz spory związane z największymi postępowaniami upadłościowymi w Polsce. Doradztwo w tym zakresie ułatwia nam znajomość regulacji prawnych dotyczących wielu sektorów gospodarki, włączając w to sektor ubezpieczeń, bankowości oraz usług finansowych.

Przykłady dotychczasowych prac kancelarii w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacji:

  • reprezentacja Klienta w wielowątkowym sporze związanym z jedną upadłością podmiotu z branży deweloperskiej,  
  • reprezentowanie wierzyciela w największym postępowaniu upadłościowym w Polsce,
  • pomoc prawna w zakresie przeprowadzenia postępowania upadłościowego spółki publicznej,
  • restrukturyzacja  zadłużenia zakończona ugodą spółki publicznej zamykającą dziesięcioletni proces,
  • reprezentacja wierzyciela – banku w postępowaniu upadłościowym jednej ze spółek z branży budowlanej,
  • reprezentacja wierzyciela – spółki notowanej na giełdzie w postępowaniu upadłościowym podmiotu z branży spożywczej (wiodący producent z sektora rolniczego),
  • doradztwo prawne na rzecz wierzyciela finansowego w zakresie przeprowadzenia postępowania upadłościowego w oparciu o przepisy międzynarodowego postępowania upadłościowego,
  • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym zagranicznego koncernu z branży AGD,
  • obrona zakładu ubezpieczeń przed wnioskami wierzycieli o ogłoszenie upadłości.