Ubezpieczenia

Mocne brzmienie

Ubezpieczenia

DMS oferuje szeroki zakres usług doradztwa ubezpieczeniowego na rzecz reasekuratorów, zakładów ubezpieczeń, jak również ich akcjonariuszy i klientów. Doświadczenie współpracujących z kancelarią prawników i Partnerów, gwarantuje najwyższy poziom świadczonych w tej dziedzinie usług.

Przykładowe sprawy i transakcje

 • stała obsługa prawna na potrzeby fuzji kilku rodzimych zakładów ubezpieczeń oraz przeniesienia ich portfela,
 • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji działalności ubezpieczeniowej uznanego towarzystwa ubezpieczeniowego poprzez połączenie dwóch rodzimych zakładów ubezpieczeń majątkowych, a tym samym utworzenie silnej marki europejskiej,
 • doradztwo prawne przy połączeniu krajowych zakładów ubezpieczeń,
 • doradztwo prawne w zakresie nabycia przez grupę ubezpieczeniową dwóch spółek – właścicieli nieruchomości handlowych,
 • doradztwo prawne przy połączeniu dwóch towarzystw ubezpieczeniowych – nabycie udziałów w nowoutworzonej spółce przez wiodące europejskie towarzystwo ubezpieczeniowe,
 • doradztwo prawne podczas nabycia portfela spółki oferującej ubezpieczenia na życie przez jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych działających na rynku polskim,
 • doradztwo prawne w zakresie nabycia większościowych pakietów akcji i przejęcie kontroli nad siedmioma krajowymi zakładami ubezpieczeń oraz jednym zagranicznym zakładem ubezpieczeń obejmujące przygotowanie raportów due diligence zakładów ubezpieczeń,
 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej,
 • doradztwo prawne na rzecz zakładów ubezpieczeń w zakresie skutków działań agentów i współpracowników zakładów ubezpieczeń,
 • reprezentacja zakładu ubezpieczeń w sporach z jego klientami o odmowę wypłaty odszkodowań,
 • reprezentacja Klientów firmy ubezpieczeniowej zajmującej się ubezpieczaniem należności handlowych, w sprawie o wypłatę odszkodowania,
 • reprezentacja Klienta w sporach z zakładami ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych,
 • zastępstwo procesowe związane z wykonywaniem umów ubezpieczenia na życie i majątkowych, w imieniu zakładów ubezpieczeń,
 • reprezentacja zakładów ubezpieczeń w postępowaniach przed organami nadzoru ubezpieczeniowego, między innymi w zakresie zgód na powołanie Członków Zarządu, kar administracyjnych i zasad likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • reprezentacja podmiotów znanej międzynarodowej grupy kapitałowej z branży ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 • reprezentacja zakładów ubezpieczeń w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Ubezpieczeń,
 • doradztwo prawne w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych,
 • doradztwo prawne w zakresie rozliczeń z pośrednikami ubezpieczeniowymi,
 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i karnych związanych z działalnością ubezpieczeniową,
 • zastępstwo procesowe związane z wykonywaniem umów ubezpieczenia na życie i majątkowych, w imieniu zakładów ubezpieczeń.

Kontakt:

Dariusz Szcześniak
tel.: +48223395400
e-mail: dszczesniak@dms.net.pl

Nagrody i rekomendacje

 
rekomendacja w zakresie transakcji nabycia portfela ubezpieczeń na życie
oraz restrukturyzacji działalności ubezpieczeniowej