Transakcje finansowe

ZłożONY RYTM

Transakcje finansowe

Nasi prawnicy doradzają Klientom na każdym z etapów finansowania, w szczególności przy:

 • przygotowaniu prezentacji projektu na potrzeby instytucji finansujących,
 • zakładaniu spółek specjalnego przeznaczenia dla inwestorów,
 • sporządzaniu dokumentacji oraz niezbędnych umów i przeprowadzaniu badania due diligence,
 • finalizacji transakcji oraz sporządzaniu odpowiednich opinii prawnych,
 • ustanawianiu zabezpieczeń.

Dzięki rozległej wiedzy i doświadczeniu przy realizacji tego typu projektów, zyskaliśmy uznanie prestiżowego wydawnictwa International Financial Law Review IFLR1000 w zakresie project finance w 2012 i 2013 roku.

Doświadczenie

Dzięki wieloletniej praktyce możemy skutecznie wspierać naszych Klientów w złożonych i nietypowych przedsięwzięciach finansowych.
Posiadamy doświadczenie w tworzeniu złożonych struktur transakcyjnych dostosowywanych do indywidualnych potrzeb najbardziej wymagających Klientów. Nie obawiamy się spraw nietypowych. W przypadkach złożonych oferujemy niestandardowe rozwiązania umożliwiające naszym Klientom realizację ich przedsięwzięć.

Przykładowe transakcje

 • doradztwo prawne na rzecz międzynarodowej instytucji finansowej (pożyczkodawcy) w zakresie finansowania udzielonego wiodącej grupie energetycznej w Polsce w celu rozwoju i modernizacji sieci elektroenergetycznej w największej w 2010 roku transakcji typu structured finance w Polsce,
 • renegocjacja transakcji typu structured finance: reprezentowanie kredytobiorcy – jednego z wiodących podmiotów na europejskim rynku biokomponentów – w negocjacjach kredytu przyznanego przez europejski bank,
 • uczestniczenie w negocjacjach z konsorcjum banków w celu pozyskania dalszego finansowania dla wiodącej spółki z sektora rolniczego,
 • doradztwo na rzecz konsorcjum banków (bank międzynarodowy i bank polski) w związku z kredytem konsorcjalnym przyznanym przez te banki dużemu przedsiębiorstwu produkcyjnemu z sektora spożywczego,
 • doradztwo prawne w zakresie przyznania oraz obsługi pożyczek udzielonych przez podmioty zagraniczne rodzimym instytucjom finansowym oraz podmiotom gospodarczym,
 • doradztwo prawne na rzecz banków przygotowujących dokumentację kredytu konsorcjalnego, jak również pozostałą dokumentację kredytową, oraz uczestniczenie w negocjacjach umów kredytowych i związanej z nimi dokumentacji,
 • reprezentowanie wiodącego przedsiębiorstwa z sektora rolniczego przy negocjacjach kredytu konsorcjalnego oraz innej dokumentacji kredytowej,
 • reprezentowanie zagranicznych banków w związku z prowadzeniem działalności bankowej w Polsce, w szczególności w zakresie udzielania pożyczek zabezpieczonych hipotecznie,
 • nabycie z wykorzystaniem pożyczki – inwestycja polegająca na udzieleniu pożyczki przez spółkę europejską spółce z sektora elektronicznego,
 • negocjacje umowy pożyczki z nowym inwestorem dotyczące przeterminowanego weksla.