Prawo pracy

Harmonia współdziałania

Prawo pracy

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz pomocy prawnej dotyczącej prawa pracy indywidualnego i zbiorowego, w tym:

 • zatrudnianie pracowników (przygotowanie i opiniowanie umów o pracę), doradztwo w dziedzinie uprawnień pracowniczych (czas pracy, urlopy, emerytury, renty), rozwiązywanie umów o pracę (dopilnowanie procedur, prowadzenie sporu, zastępstwo procesowe),
 • przygotowanie dokumentów pracodawcy (regulamin wewnętrzny, regulamin wynagrodzeń), sprawy przedstawicielstwa pracowników (negocjacje ze związkami zawodowymi, radami pracowników).

W zakresie prawa pracy doradzamy naszym Klientom we wszelkich kwestiach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników, dokonywaniem zmian umów o pracę oraz ich rozwiązywaniem. Zajmujemy się opracowywaniem kontraktów menedżerskich oraz zagadnieniami prawnymi związanymi z zatrudnianiem członków zarządu spółek kapitałowych, jak też restrukturyzacją przedsiębiorstw (w tym transferem zakładu pracy lub jego części) oraz zezwoleniami na pracę dla cudzoziemców.

Pomagamy w rozwiązywaniu zagadnień prawnych z zakresu zbiorowego prawa pracy, które dotyczą w szczególności procedury dokonywania zwolnień grupowych, negocjacji ze związkami zawodowymi, a także uprawnień rad pracowników.
Zapewniamy zastępstwo prawne przed sądami wszystkich instancji.


Wybrane transakcje z zakresu prawa pracy

 • przygotowanie oraz przeprowadzenie procedury zwolnień grupowych w jednym z największych przedsiębiorstw z branży papierniczej, prowadzenie negocjacji z związkami zawodowymi oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozwiązania umów o pracę,
 • reprezentowanie największego związku zawodowego działającego w kluczowym przedsiębiorstwie z sektora transportu lotniczego w sprawach dotyczących przekształceń własnościowych, zasad wynagradzania oraz warunków pracy,
 • doradztwo prawne na rzecz spółki giełdowej oraz jej spółek zależnych z sektora usług telekomunikacyjnych w sporze zbiorowym prowadzonym z związkiem zawodowym dotyczącym warunków pracy i płacy, oraz negocjowanie regulaminów wynagradzania,
 • przygotowanie kompleksowych raportów due diligence spółek z sektora ubezpieczeń, oraz spółek z branży hutniczej w zakresie prawa pracy, w szczególności analizy umów o pracę kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników, zbiorowych umów o pracę oraz innych wewnętrznych regulacji,
 • analiza kontraktów menadżerskich członków zarządów kluczowych spółek działających na rynku usługi telekomunikacyjnych oraz w branży spożywczej,
 • obsługa i doradztwo prawne związane z przejęciem pracowników fabryki chemicznej wiodącego producenta klejów i farb w związku z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę,
 • reprezentowanie kadry managerskiej spółki giełdowej przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach pracowniczych (kontrakty menadżerskie),
 • doradztwo prawne na rzecz jednej z największych międzynarodowych firm consultingowych w branży budowlanej w zakresie zatrudnienia menadżerów oraz rozwiązywania kontraktów menadżerskich,
 • analiza oraz przygotowanie umów o zakazie konkurencje z kluczowymi pracownikami dla firm działających w sektorze transportowym oraz telekomunikacyjnym,
 • doradzenie i reprezentowanie pracodawców w sprawach sądowych o dyskryminacje w zatrudnieniu oraz o nadgodziny,
 • doradztwo prawne spółkom działającym w branży przemysłu precyzyjnego i budowlanego w zakresie tzw. „trudnych zwolnień” kadry menadżerskiej,
 • doradztwo na rzecz spółki rekrutującej zagranicznych robotników budowlanych w zakresie pozyskiwania zezwoleń na pracę.