Prawo karne gospodarcze

Proste tony

Prawo karne gospodarcze

Praktyką w dziedzinie prawa karnego i karnego skarbowego kieruje w naszej kancelarii prof. dr hab. Jarosław Majewski – autor/współautor licznych publikacji z tego zakresu, m. in. cenionego przez praktyków tzw. krakowskiego komentarza do Kodeksu karnego oraz monumentalnego Systemu prawa karnego, ekspert sejmowy, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2012 – 2016.

Profesor Majewski specjalizuje się w problematyce karnej obrotu gospodarczego. Z jego wiedzy i doświadczenia w tym zakresie korzystają chętnie przedsiębiorcy i menadżerowie pragnący się upewnić, że planowane przez nich działania biznesowe nie przekraczają granic dopuszczalnego ryzyka gospodarczego i nie są obarczone ryzykiem naruszenia przepisów karnych.

Profesor Majewski, reprezentując interesy Klientów kancelarii, jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych, występował w przeszłości i występuje obecnie w wielu procesach karnych, których przedmiotem były lub są sprawy zawiłe i wielowątkowe, często społecznie nośne i publicznie komentowane.

Szczególnie bogate doświadczenia kancelaria ma w zakresie spraw karnych, których przedmiotem są przestępstwa gospodarcze.

Doradzamy zarządom spółek i innych jednostek organizacyjnych w sprawach związanych z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.