Prawo handlowe

pierwsze skrzypce

Prawo handlowe

Kancelaria DMS świadczy usługi doradztwa prawnego przy realizacji złożonych projektów biznesowych i skomplikowanych, często nietypowych transakcji prawnych, wymagających dużej wiedzy i doświadczenia.

Oferujemy szeroki wachlarz usług doradczych we wszystkich aspektach dotyczących prawa spółek i prawa handlowego. Sukcesy naszej kancelarii w dziedzinie fuzji i przejęć oraz prawa handlowego zyskały międzynarodowe uznanie. Prestiżowe wydawnictwa międzynarodowe Legal 500 oraz IFLR1000 udzieliły nam rekomendacji w tym zakresie.

Doświadczenie

Nasze usługi, realizowane zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, dotyczą przede wszystkim transakcji, które odbywają się w ramach procesów:

 • restrukturyzacyjnych,
 • finansowania inwestycji oraz
 • przedsięwzięć joint venture.

Posiadamy rozległą wiedzę i doświadczenie w doradztwie z zakresu fuzji i przejęć zdobyte w transakcjach będących prawdziwym wyzwaniem dla prawnika.

Nasi eksperci służą pomocą w następujących dziedzinach:

 • publiczne oferty przejęcia (w tym wykupy z użyciem dźwigni finansowych, wykupy managerskie, przejęcia odwrócone),
 • przejęcia spółek,
 • zbywanie i nabywanie akcji i udziałów,
 • sprzedaż majątku oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • połączenia i podziały spółek.

Oprócz usług doradczych w zakresie sporządzania i negocjowania wszelkiego rodzaju umów, w tym umów związanych z finansowaniem oraz innymi aspektami transakcji, przeprowadzamy kompleksowe analizy prawne (m.in. badania due diligence) stanu prawnego spółek i innych podmiotów, umożliwiające określenie ryzyka związanego z transakcjami.

Aby móc spełnić wszystkie wymagania i dostosować się do każdej potrzeby naszych Klientów, ściśle współpracujemy z doradcami finansowymi i podatkowymi.

DMS specjalizuje się także w wielowątkowych transakcjach finansowych. Nasi prawnicy udzielają porad w zakresie prawnych aspektów usług finansowych obejmujących pośrednictwo finansowe, w szczególności w dziedzinie:

 • bankowości,
 • ubezpieczeń,
 • usług brokerskich,
 • zarządzania aktywami.

Dostosowujemy struktury prawne do potrzeb najbardziej wymagających Klientów.

Podejmujemy się spraw nietypowych, wymagających niestandardowych rozwiązań.

Doradzamy także przy transakcjch typu private equity, specjalizując się w szczególności w tworzeniu funduszy inwestycyjnych.

Reprezentujemy naszych Klientów przed polskimi organami nadzoru finansowego.

Przykładowe transakcje

 • negocjowanie umów o współpracy w kilku sektorach, w tym: IT, FMCG, sektorze napojów alkoholowych, energii odnawialnej, telekomunikacyjnym i nieruchomości,
 • bieżąca obsługa prawna znanego funduszu hedgingowego w związku z bezpośrednimi i pośrednimi inwestycjami w kilka funduszy inwestycyjnych, w tym w sprawach zabezpieczeń, sprawach korporacyjnych i dotyczących zarządzania,
 • reprezentowanie konsorcjum funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka (fundusze venture capital) w negocjacjach sprzedaży udziału w spółce dystrybucyjnej,
 • reprezentowanie znanego funduszu hedgingowego w inwestycji w polską spółkę publiczną w drodze wezwania publicznego, uczestniczenie w kilku „wrogich” zgromadzeniach akcjonariuszy, oraz w negocjacjach związanych z wykupem pakietu wspomnianej spółki przez inwestora strategicznego,
 • świadczenie usług doradczych na rzecz międzynarodowej instytucji finansowej w przedmiocie finansowania przyznanego wiodącej grupie energetycznej w Polsce na potrzeby budowy oraz modernizacji sieci energetycznej. Łączna wartość finansowania plasuje powyższą transakcję wśród najwyższych w 2010 roku w Polsce,
 • reprezentowanie jednej z wiodących spółek na europejskim rynku biokompotentów przy podpisywaniu umowy joint venture, a następnie w trakcie negocjacji kredytu przyznanego przez europejski bank oraz prowadzenie negocjacji z konsorcjum banków komercyjnych,
 • reprezentowanie wiodącej na rynku europejskim spółki z branży ubezpieczeń przy licznych transakcjach przejęcia krajowych towarzystw ubezpieczeniowych,
 • reprezentowanie zagranicznej spółki z sektora budowlanego w transakcji nabycia pakietu kontrolnego polskiej giełdowej spółki budowlanej,
 • nabycie z wykorzystaniem pożyczki – inwestycja polegająca na udzieleniu pożyczki spółce z sektora elektronicznego przez spółkę europejską,
 • sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez międzynarodowy koncern chemiczny na rzecz spółki z sektora FMCG,
 • wrogie przejęcie spółki akcyjnej w oparciu o zastaw ustanowiony na mniejszościowym pakiecie akcji (częściowo w drodze postępowania sądowego),
 • analiza prawna projektów inwestycyjnych wraz z doradztwem w zakresie ich realizacji,
 • świadczenie usług doradczych w przedmiocie uzyskania oraz obsługi pożyczek udzielanych przez podmioty zagraniczne na rzecz krajowych instytucji finansowych oraz podmiotów gospodarczych,
 • założenie spółki oraz prowadzenie negocjacji w związku z uruchomieniem biogazowni,
 • sporządzanie dokumentacji korporacyjnej oraz utworzenie spółki z sektora lotniczego (linie lotnicze), a także niezależnej spółki oferującej usługi naziemne na rzecz tejże spółki.

 

 

 

Kontakt:

Dariusz Szcześniak
tel.: +48223395400
e-mail: dszczesniak@dms.net.pl

Nagrody i rekomendacje "DMS oferuje trafne usługi doradcze w połączeniu z praktycznymi rozwiązaniami" Legal 500