Branże

Ubezpieczenia

Posiadamy rozległą praktykę w zakresie przekształceń własnościowych zakładów ubezpieczeń:

  • nabywanie i zbywanie akcji,
  • połączenia,
  • przenoszenie portfela ubezpieczeń.

Sporządzamy opinie prawne w sprawach związanych z działalnością ubezpieczeniową.
Świadczymy usługi doradcze w następujących obszarach:

  • likwidacja szkód ubezpieczeniowych,
  • przygotowanie produktów oraz programów sprzedaży,
  • rozliczenia z pośrednikami ubezpieczeniowymi,
  • zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
  • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i karnych związanych z działalnością ubezpieczeniową,
  • transakcje korporacyjnych oraz struktury kapitałowe: nabycia i przejęcia towarzystw ubezpieczeniowych, fuzje, przeniesienia portfela, doradztwo w kontaktach z organami nadzoru,
  • kontakty z organami nadzoru oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.

Doradztwem prawnym w zakresie ubezpieczeń kieruje radca prawny Dariusz Szcześniak, który doradzał ubezpieczycielom przy szeregu transakcji fuzji i przejęć, a także w sytuacjach spornych, wykorzystując wieloletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz pracy dla instytucji finansowych.

Doradzamy w kwestiach prawnych związanych z podejrzeniem popełnienia oszustwa ubezpieczeniowego. W tym zakresie, korzystamy z doświadczenia prof. dr hab. Jarosława Majewskiego, eksperta w zakresie karnych aspektów prawa handlowego.