Branże

Private equity

Doradzamy przy transakcjch typu private equity, specjalizując się w szczególności w tworzeniu funduszy inwestycyjnych. Wśród naszych Klinetów są fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze venture-capital, domy maklerskie oraz fundusze hedgingowe.

Nasza praktyka łączy wiedzę z sektora finansowego czy energetycznego ze znajomością transakcji typu private equity i venture capital.

Dzięki dobrej orientacji w branży, znajomości mechanizmów transakcji i struktury ich finansowania, doskonale rozumiemy wymogi inwestorów oraz kwestie techniczne związane z realizacją danego projektu.

Oferujemy doradztwo obejmujące:

  • umowy inwestycyjne z udziałem venture capital i private equity,
  • fuzje i przejęcia, w tym transakcje typu Management-Buy-Out i Leveraged-Buy-Out,
  • wszelkiego rodzaju umowy.