Branże

Banki

Kancelaria zajmuje się zagadnieniami z zakresu:

 • zabezpieczania transakcji kredytowych,
 • udzielania kredytów konsorcjalnych,
 • syndykacji kredytów,
 • realizacją transakcji sekurytyzacji wierzytelności bankowych,
 • outsourcingu usług bankowych,
 • obowiązywania tajemnicy bankowej.

Doradzamy w postępowaniach w zakresie egzekucji należności oraz przygotowujemy na potrzeby banków wzory dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń kredytowych. Reprezentujemy zarówno banki, jak i podmioty będące klientami banków.

Przykładowe transakcje z zakresu bankowości, w jakich nasza Kancelaria brała udział:

 • doradztwo prawne na rzecz międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie pożyczki udzielonej przez europejski bank - wartość pożyczki plasuje się wśród najwyższych przyznanych w 2010 roku w Polsce,
 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia oraz obsługi pożyczek udzielanych przez podmioty zagraniczne krajowym instytucjom finansowym oraz podmiotom gospodarczym,
 • doradztwo prawne na rzecz banku - lidera konsorcjum w opracowaniu projektu umowy kredytu konsorcjalnego oraz pozostałej dokumentacji kredytowej, a także udział w negocjacjach projektu umowy kredytu i pozostałej dokumentacji,
 • doradztwo prawne na rzecz wiodących przedsiębiorstw z sektora rolno-przemysłowego w procesie negocjacji projektu umowy kredytu konsorcjalnego oraz pozostałej dokumentacji kredytowej - ocena prawna konstrukcji przyjętych w treści ww. projektu, w szczególności w zakresie przewidującym możliwość syndykacji kwoty udzielonego kredytu,
 • doradztwo prawne na rzecz zagranicznych banków w zakresie prowadzenia działalności bankowej na terytorium Polski, w szczególności w zakresie udzielania kredytów zabezpieczonych hipotecznie,
 • świadczenie usług doradczych na rzecz europejskiego banku w odniesieniu do pożyczki zabezpieczonej warrantami zamiennymi na akcje.