Branże

Dogłębne doświadczenie w sektorze inwestycyjnym oraz spożywczym pozwala nam świadczyć najwyższej jakości usługi prawne w tym zakresie.

Naszymi Klientami są podmioty krajowe i zagraniczne, w tym znane instytucje międzynarodowe: banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze venture-capital, domy maklerskie, fundusze hedgingowe i inne instytucje finansowe. Nasze usługi świadczymy także podmiotom z branży energetycznej, FMCG, nieruchomości i rolniczej, prowadzącym działalność wytwórczą lub przemysłową, spółkom publicznym oraz inwestorom prywatnym.

Rekomendacje naszych Klientów są najwłaściwszą oceną pracy Kancelarii. Nasi Klienci wyrażając chęć budowania trwałej relacji z Kancelarią, doceniają wartość i sposób naszej pracy.